Τηλεοπτικές Εκπομπές

Η Dr.Dr. Σπυριδούλα Δέρκα, έχει συμμετάσχει σε μία σειρά τηλεοπτικών εκπομπών για την ενημέρωση του κοινού στα θέματα του Ωτοβελονισμού και του Ιατρικού Βελονισμού γενικότερα.
Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο όλων των εκπομπών.

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 1)

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 2)

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 3)

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 4)

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 5)

Ιατρικός Βελονισμός –
Ωτοβελονισμός (Εκπομπή 6)