Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας με Shock Waves (Κρουστικοί Υπέρηχοι)

Οι Κρουστικοί Υπέρηχοι (Shock Waves), είναι μια επαναστατική θεραπεία που χρησιμοποιείται στην αισθητική ιατρική για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, της επιδερμικής χαλάρωσης και της λιποδυστροφίας.

Τα θεαματικά αποτελέσματα της οφείλονται στα κρουστικά κύματα που δημιουργούνται και διεισδύουν σε βαθύτερους ιστούς, με ελεγχόμενη πίεση και συχνότητα.

Θεραπευτικό αποτέλεσμα:

  • Σύσφιξη του δέρματος
  • Μείωση του όγκου των λιποκυττάρων
  • Βελτίωση της κυκλοφορίας της λέμφου
  • Αναδιοργάνωση του συνδετικού ιστού
  • Μείωση του πόνου στην ινώδη κυτταρίτιδα
  • Βελτίωση όψης φλοιού πορτοκαλιού
  • Βελτίωση της κυτταρικής θρέψης
  • Προώθηση της διαδικασίας ανάπλασης κυττάρων