Με τη Νευροτροποποίηση  το σώμα μας, προγραμματίζεται ξανά, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού, νευρικού, μυοσκελετικού και ενδοκρινικού συστήματος.

Με την Ωτική Νευροτροποποίηση  ρυθμίζονται οι νευροδιαβιβαστές σε περιφερικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του βελονισμού που γίνεται στο πτερύγιο του αυτιού.

Η νεύρωση του πτερυγίου του αυτιού αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της Ωτικής Νευροτροποποίησης .

Το αυτί διαθέτει μια πολύ πλούσια νεύρωση με πλήθος νευρικών απολήξεων και υποδοχέων και πολλαπλές νευρικές συνδέσεις με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Το αυτί νευρώνεται από τρία νεύρα:
1) Τον ωτικό κλάδο του Πνευμονογαστρικού νεύρου
2) Το μείζων ωτιαίο νεύρο (κλάδος του αυχενικού πλέγματος)
3) Το Ωτοκροταφικό νεύρο (κλάδος του τριδύμου νεύρου)

Αποτέλεσμα αυτής της πλούσιας νεύρωσης του αυτιού είναι η ύπαρξη σημαντικών σχέσεων με το Εγκεφαλονωτιαίο Σύστημα και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.

Η διέγερση συγκεκριμένων σημείων του αυτιού με την χρήση Ημιμόνιμων Νανοβελόνων είναι δυνατόν διαμέσου αυτών των νευρικών οδών, να οδεύσει σε περιοχές του εγκεφάλου και των σπλάχνων και σε αντίστοιχους μηχανισμούς τους.