Α. Η νεύρωση του πτερυγίου του αυτιού αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της αντανακλαστικής θεραπείας του. Το αυτί διαθέτει μια πολύ πλούσια νεύρωση με πλήθος νευρικών απολήξεων και υποδοχέων και πολλαπλές νευρικές συνδέσεις με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Το αυτί νευρώνεται από τρία νεύρα:
1) Τον ωτικό κλάδο του πνευμονογαστρικού νεύρου
2) Το μείζων ωτιαίο νεύρο (κλάδος του αυχενικού πλέγματος)
3) Το ωτοκροταφικό νεύρο (κλάδος του τριδύμου νεύρου)

Αποτέλεσμα αυτής της πλούσιας νεύρωσης του αυτιού είναι η ύπαρξη σημαντικών σχέσεων με το εγκεφαλονωτιαίο σύστημα και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Η διέγερση συγκεκριμένων σημείων του αυτιού είναι δυνατόν διαμέσου αυτών των νευρικών οδών, να οδεύσει σε περιοχές του εγκεφάλου και των σπλάχνων και σε αντίστοιχους μηχανισμούς τους.

Β. Στην εμβρυολογική ανάπτυξη του αυτιού συμβάλλουν και τα τρία Εμβρυικά Βλαστικά Δέρματα : Εξώδερμα, Μεσόδερμα, Ενδόδερμα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες δομές του αυτιού, σχηματίζονται ταυτόχρονα με άλλα όργανα του σώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει νευροανατομική σχέση μεταξύ τους.

Γ. Το αυτί αποτελεί ένα Μικροσύστημα. Όλα τα όργανα και οι λειτουργίες του σώματος αντιπροσωπεύονται στο αυτί, ακριβώς όπως αντιπροσωπεύονται και σε ειδική περιοχή του εγκεφάλου.

Σε ένα υγιές άτομο τα σημεία που αντιστοιχούν στα διάφορα όργανα, συνήθως δεν ανιχνεύονται. Όταν όμως ένα όργανο ή περιοχή του σώματος πάσχει, τότε το αντίστοιχο σημείο στο αυτί γίνεται ευαίσθητο στην πίεση και παρουσιάζει αυξημένη αγωγιμότητα και μειωμένη ηλεκτρική αντίσταση, με αποτέλεσμα να μπορούμε να το εντοπίσουμε με ειδικό ηλεκτρικό ανιχνευτή.